• 1

За нас

През 1954 година на сегашната площадка на фирмата се създава фабрика за производство на лекарствени препарати - Галенова фабрика. Тя е основоположник на фармацията в град Дупница и региона. През годините производствените мощности на предприятието са били важна част от активите на Химико фармацевтичен комбинат – ХФК град Станке Димитров и създадената по - късно Държавна фирма „ФАРМАЦИЯ”  - град Дупница. 

    Демонополизацията на „ФАРМАЦИЯ” АД - Дупница през 1991 година се явява своеобразно начало за производството и маркетирането на лекарствени продукти с марка „ФAРМА” АД - Дупница. През 1997 година дружеството е приватизирано и 100% от акциите са частна собственост.

Разбери повече за нас

Как да се свържете с нас ?

„ФАРМА” AД
“Неофит Рилски” №13, Дупница 2600, България
Tel.: +359 701 50286, 50287

Fax: +359 701 50290

E-mail:  pharmaad@gmail.com