• 1

Лекарствени реакции

Всички лекарства имат противопоказания и нежелани лекарствени реакции.

Какво представлява нежелана лекарствена реакция?

Това е всяка неблагоприятна реакция, която възниква при нормална дозировка на лекарството, прилагано с цел профилактика, диагностика или лечение на заболяване или промяна на физиологичните функции.

В медицината за нежелани лекарствени реакции може да се говори единствено и само когато има доказателства за това.

Помнете, че Вашата роля на пациент за съобщаването на нежелани лекарствени реакции е много важна. Ако у Вас се появи подозрение ,че лекарството, което приемате, става причина за поява на нежелана реакция, която не е описана в листовката му, трябва задължително да се консултирате с лекуващия лекар . Той може да обясни Вашите симптоми със заболяването, с грешки в режима на хранене или с други причини. Възможно е обаче и той да сподели подозренията Ви, че се касае за нежелана лекарствена реакция.

Молим всички медицински специалисти да подават информация за нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употребата на лекарствените продукти, на „ФАРМА" АД, чрез попълване на Формуляр за „Съобщаване на нежелани лекарствени реакции"

или на

Денонощен телефон 0701/50286  / Факс 0701/50290

 

Попълненият от Вас формуляр с посочени координати за обратна връзка, моля изпратете в електронен вид на е-mail:pharmaad@gmail.com, а оригиналът по пощата на адрес:

„Фарма" АД

2600, град Дупница

Улица «Неофит Рилски» №13