• 1

За нас

„ФAРМА" АД е наследник на създадената през 1954 година Галенова фабрика, основоположник на фармацията в град Дупница. През годините производствените мощности на предприятието са били част от активите на Химико фармацевтичен комбинат град Станке Димитров и създадената по –къс но Държавна фирма „ФАРМАЦИЯ" - град Дупница.

Демонополизацията на „ФАРМАЦИЯ" АД - Дупница през 1991 година се явява своеобразно начало за производството и продажбата на лекарства с марка „ФAРМА" АД - Дупница.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ в дейността са:

  •  Производство на лекарствени продукти.
  •  Производство на хранителни добавки.
  •  Изпълнение на възлагателно производство.

„ФAРМА" АД притежава: